Zespół metaboliczny

Zespół metaboliczny a śmiertelność

H.M. Lakka i wsp – The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle aged men JAMA 2002;288:2709 Zespół metaboliczny to szereg współzależnych zaburzeń, do których zalicza się: hiperglikemię, otyłość, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze. Ważnym czynnikiem patogenetycznym zespołu jest… Czytaj więcej

Występowanie zespołu metabolicznego w USA

Earl S. Ford, Wayne H. Giles, William H. Dietz. – Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. Findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002;287:356. Wykazano, że osoby z zespołem metabolicznym stanowią grupę zwiększonego ryzyka… Czytaj więcej