Zespół metaboliczny

Zespół metaboliczny król jest nagi?

R. Khan – The metabolic syndrome (emperor) wears no clothes Diabetes Care 2006;20:1693 Na łamach Diabetes Care odbyła się dyskusja na temat zespołu metabolicznego, którego koncepcja jest przez niektórych autorów krytykowana. Jednym z przeciwników tego pojęcia jest Richard Khan. Jego…

Zespół metaboliczny – Król nie jest nagi – polemika

S.M. Grundy – Does the metabolic syndrome exist? Diabetes Care 2006;20:1689 Na łamach Diabetes Care Scott M. Grundy ustosunkował się do krytycznych uwag Richarda Khana, dotyczących koncepcji zespołu metabolicznego. Jak podkreśla, szereg danych jednoznacznie wskazuje, że składowe zespołu metabolicznego (otyłość,…

Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych a zespół metaboliczny. Znaczenie adipocytów i markerów zapalnych

Claudia Langenberg i wsp – Cardiovascular death and the metabolic syndrome. Role of adiposity-signaling hormones and inflammatory markers Diab Care 2006;29:1363 Wcześniejsze prace wykazały, że u osób z zespołem metabolicznym poziomy markerów zapalnych oraz hormonów przekaźnikowych wydzielanych przez adipocyty są…

Spór o zespół metaboliczny

Scott M. Grundy – Metabolic syndrome: connecting and reconciling cardiovascular and diabetes worlds J Am Coll Cardiol 2006;47:1093 Na łamach Journal of the American College of Cardiology Scott M. Grundy podsumował aktualne poglądy i spory dotyczące zespołu metabolicznego. Ewolucja definicji…

Dlaczego leczenie otyłości jest nieskuteczne?

Anjali Jain – Treating obesity in individuals and populations BMJ 2005;331:1387 Na łamach British Medical Journal opublikowane zostało streszczenie opracowania A. Jaina na temat leczenia otyłości. Pomimo coraz większej uwagi poświęcanej przez lekarzy i środki masowego przekazu walce z otyłością,…