Zespół metaboliczny

Otyłość bez zaburzeń metabolicznych

A.D. Karelis – Metabolically healthy but obese individuals LINK: Lancet 2008;372:1281 Komentarz na łamach The Lancet poświęcono otyłości, której nie towarzyszą zaburzenia metaboliczne. Problem ma wymiar nie tylko ogólno-poznawczy, istotny dla patogenezy powikłań metabolicznych otyłości, ale również praktyczno-leczniczy, bowiem wielu… Czytaj więcej

Zespół metaboliczny czyli metaboliczny zawrót głowy

R. Kahn – Metabolic Syndrome: Is It a Syndrome? Does It Matter? Circulation 2007;115:1806 Nie milkną kontrowersje wokół zespołu metabolicznego. Krytykę tej koncepcji na łamach Circulation przedstawia Richard Kahn. Jednym z ważnych argumentów jest brak wspólnego podłoża patofizjologicznego dla tego… Czytaj więcej

Czy stopień zamożności wpływa na ryzyko zespołu metabolicznego?

P. Perel i wsp – Household wealth and the metabolic syndrome in the Whitehall II Study Diabetes Care 2006;29:2694 Zespół metaboliczny jest uważany za ważny czynnik patogenetyczny chorób cywilizacyjnych. Szereg badaczy podejmuje próby określenia czynników zwiększających ryzyko rozwoju tego zespołu.… Czytaj więcej