Zespół metaboliczny

Otyłość bez zaburzeń metabolicznych

A.D. Karelis – Metabolically healthy but obese individuals LINK: Lancet 2008;372:1281 Komentarz na łamach The Lancet poświęcono otyłości, której nie towarzyszą zaburzenia metaboliczne. Problem ma wymiar nie tylko ogólno-poznawczy, istotny dla patogenezy powikłań metabolicznych otyłości, ale również praktyczno-leczniczy, bowiem wielu…

Czy stopień zamożności wpływa na ryzyko zespołu metabolicznego?

P. Perel i wsp – Household wealth and the metabolic syndrome in the Whitehall II Study Diabetes Care 2006;29:2694 Zespół metaboliczny jest uważany za ważny czynnik patogenetyczny chorób cywilizacyjnych. Szereg badaczy podejmuje próby określenia czynników zwiększających ryzyko rozwoju tego zespołu.…