Zespół metaboliczny

Post okresowy (dieta TRF) w zespole metabolicznym – badanie pilotowe

Wilkinson et al. Ten-Hour Time-Restricted Eating Reduces Weight, Blood Pressure, and Atherogenic Lipidsin Patients with Metabolic Syndrome. Cell Metabolism 2020;31:1–13 (dostępny pełen tekst) Zespół metaboliczny wiąże się z ryzykiem cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Interwencje takie jak zdrowa dieta, ograniczenia kaloryczne,…

Podawanie bakterii jelitowych Akkermansia muciniphila w otyłości – pierwsze badanie u ludzi

Clara Depommier i wsp. Supplementation with Akkermansia muciniphila in overweight and obese human volunteers: a proof-of-concept exploratory study. Nature Medicine 2019 online Gram ujemna, beztlenowa bakteria  Akkermansia muciniphila (AM) stanowi średnio 3-5% bakterii w jelitach zdrowych ssaków, a jej ilość…

Ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet w wieku postmenopauzalnym – czy tkanka tłuszczowa może mieć wpływ protekcyjny?

Guo-Chong Chen i wsp. Association between regional body fat and cardiovascular disease risk among postmenopausal women with normal body mass index. Eur Heart J 2019 online Pomimo szerokiego zastosowania w praktyce medycznej, wskaźnik masy ciała (body mass index, BMI)  ma…

Otyłość a praktyka kardiologiczna

P. Poirier – Cardiologists and abdominal obesity: lost in translation? LINK: Heart 2009;95:1033 W komentarzu redakcyjnym na łamach The Heart podkreślono znaczenie jakie ma zrozumienie przez kardiologa roli otyłości dla efektywności jego praktyki medycznej. Problem nabiera szczególnego znaczenia w związku…