Zdrowie publiczne

Czy przyszłość medycyny to szczepionki?

Gregory A. Poland, Dennis Murray, Ruben Bonilla-Guerrero – Science, medicine and the future. New vaccine development BMJ 2002;324:1315 Szczepionki są jednym z największych osiągnięć XX wieku. Szybki postęp medycyny pozwala przypuszczać, że w ciągu kilkunastu lat szczepionki całkowicie zmienią obraz… Czytaj więcej

Wpływ karmienia piersią na poziom inteligencji u dorosłych

Erik L. Mortensen i wsp – The association between duration of breastfeeding and adult intelligence JAMA 2002;287:2365. Przeprowadzone badania sugerują pozytywną zależność między długością karmienia piersią a poziomem rozwoju dziecka i jego zdolnościami poznawczymi. Jednakże, jedyne dotychczasowe badanie nad wpływem… Czytaj więcej

Nikotynizm – sposoby postępowania

Nancy A. Rigotti. – Treatment of tobacco use and dependence. NEJM 2002;346:506. Palenie jest główną przyczyną śmiertelności w USA, odpowiedzialną za ok. 400 000 lub co piąty zgon rocznie. Rzucenie palenia, nawet w wieku > 65 lat, zmniejsza ryzyko chorób… Czytaj więcej

Czym jest szczęśliwa starość?

Margaret von Faber i wsp. – Successful aging in the oldest old. Arch Intern Med 2001;161:2694. Postępujące starzenie się populacji zachodniej powoduje, że o problemie szczęśliwej starości mówi się coraz więcej. Wciąż jednak nie wiadomo jak rozumieć to określenie. Autorzy… Czytaj więcej

Czy kobiety i osoby starsze są pomijane przez badaczy?

Patrick Y. Lee i wsp. – Representation of elderly persons and women in published randomized trials of acute coronary syndromes JAMA 2001;286:708 Przed laty stwierdzono, że odsetek osób starszych (> 75 rż.) i kobiet, uczestniczących w badaniach nad ostrymi zespołami… Czytaj więcej