Zdrowie publiczne

Placebo wczoraj i dziś

Martin Edwards – Placebo Lancet 2005;365:1023 W The Lancet opublikowano krótki artykuł na temat historycznej roli placebo w medycynie. Słowo placebo (z łaciny-spodobam się, placere-podobać się) pojawiło się w języku angielskim w trzynastym wieku. Środowisko medyczne wprowadziło je do użytku… Czytaj więcej

Postępy w analizie genomu ludzkiego – perspektywy dla medycyny i farmacji

T.Kreiner, K.Tillman Buck – Moving toward whole-genome analisis: A technology Perspective AmJHealth-Syst Pharm, 2005,62:296 Na łamach American Journal of Health-System Pharmacy przedstawiono obszerny artykuł poświęcony perspektywom analizy genomu w medycynie i farmacji. Ludzki genom jest bardzo skomplikowaną strukturą zawierającą 25… Czytaj więcej

Obciążające wywiady rodzinne-jak usprawnić zbieranie?

Erica Weir – Using family history tool to prevent chronic diseases CMAJ 2005;172:631 W Canadian Medical Association Journal, w rubryce poświęconej zdrowiu publicznemu, ukazał się artykuł przeglądowy poświęcony wpływowi wywiadów rodzinnych na ryzyko chorób przewlekłych. Istnieją obszerne dowody, że obciążające… Czytaj więcej

Stres a starzenie się

Joan Arehart-Treichel – Can stress reduction fight some signs of aging? Psychiatric News 2005;40:27 Już od dawna podejrzewano, że stres psychospołeczny może przyspieszać procesy starzenia. Joan Arechart-Treichel w Psychiatric News komentuje wyniki przeprowadzonego przez Elissę Epel badania, opublikowanego w listopadzie… Czytaj więcej

Dieta a nowotwory – aktualny stan wiedzy

Walter C. Willett – Diet and cancer. An evolving picture JAMA 2005;293:233 W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki dwóch badań nad korelacją pomiędzy składem diety a zapadalnością na nowotwory złośliwe. W prospektywnym badaniu EPIC (European Prospective Investigation… Czytaj więcej