Zdrowie publiczne

Upowszechnianie odkryć w medycynie

D.M. Berwick – Disseminating innovations in health care JAMA 2003;289:1969 Artykuł redakcyjny JAMA poświęcono upowszechnianiu odkryć naukowych. Medycyna jest dziedziną opierającą się na osiągnięciach nauki. Skuteczność systemu ochrony zdrowia zależy od możliwości aktywnego i szybkiego wprowadzenia osiągnięć medycyny do praktyki… Czytaj więcej

Odmienności problemów zdrowotnych u kobiet

Vivian W. Pinn – Sex and gender factors in medical studies. Implications for health and clinical practice JAMA 2003;289:397 Od czasu, kiedy badania naukowe poświęcone zdrowiu kobiet przestały dotyczyć wyłącznie problemów związanych z hormonami płciowymi i macierzyństwem, wykazano znaczące różnice… Czytaj więcej

Otyłość a długość życia

Kevin R. Fontaine i wsp – Years of life lost due to obesity JAMA 2003;289:187 Wiele analiz wskazuje na istotny wpływ otyłości na zwiększoną zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę, nowotwory i inne choroby cywilizacyjne. Dane na temat szkodliwego wpływu… Czytaj więcej

Ryzyko hospitalizacji a liczba chorób przewlekłych

Jennifer L. Wolff, Barbara Starfield i Gerard Anderson – Prevalence, expenditures, and complications of multiple chronic conditions in the elderly Arch Intern Med 2002;162:2269 Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że 45% ogólnej populacji USA oraz 88% osób w wieku 65 lat… Czytaj więcej

Główne czynniki ryzyka chorobowości i śmiertelności na świecie

Majid Ezzati i wsp – Selected major risk factors and global and regional burden of disease Lancet 2002;360:1347 Wiadomo, że warunkiem skutecznej profilaktyki chorób w skali ogólnopopulacyjnej jest szczegółowe poznanie czynników ryzyka ich występowania. W większości dotychczasowych prac ograniczano się… Czytaj więcej

Kliniczne znaczenie nadrodziny cytochromu P450

Daniel W. Nerbert i David W. Russell – Clinical importance of the cytochromes P450 Lancet 2002;360:1155 Cytochrom P450 opisano po raz pierwszy w 1961 roku. Początkowo sądzono, że jest to enzym kodowany przez pojedynczy gen, który odpowiada za detoksykację leków… Czytaj więcej

Wspólne choroby w małżeństwie

Julia Hippisley-Cox i wsp – Married couples` risk of same disease: cross sectional study BMJ 2002;325:636 Z wcześniejszych badań wiadomo, że osoby, których małżonkowie mają nadciśnienie tętnicze, są obciążone podwyższonym ryzykiem wystąpienia tej choroby. Analogiczne wnioski pochodzą z prac nad… Czytaj więcej