Zdrowie publiczne

Niski status społeczno-ekonomiczny wiąże się z wyższą chorobowością i śmiertelnością. Czy wyjaśnieniem jest styl życia?

Yan-Bo Zhang i wsp. Associations of healthy lifestyle and socioeconomic status with mortality and incident cardiovascular disease: two prospective cohort studies. BMJ 2021;373:n604 Status społeczno-ekonomiczny (socioeconomic status, SES) wykazuje zależność ze wskaźnikami chorobowości i śmiertelności. W krajach takich jak USA…

Jakie czynniki sprzyjają szybszemu biologicznemu starzeniu się?

Jansen R i wsp. An integrative study of five biological clocks in somatic and mental health. eLive 2021;10:e59479 Oprócz wieku chronologicznego wyznaczanego kolejnymi obchodami urodzin, istnieje pojęcie wieku biologicznego, którym równolatkowie mogą znacznie się różnić. Wśród jego mierników wyróżnia się:…