Zdrowie publiczne

Czy dzienne drzemki są zdrowe?

Rubin R.  As Far as Heart Health Goes, Is Napping Good, Bad, or Neither? JAMA. 2019 online (dostępny pełen tekst) Na tytułowe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dwie meta-analizy prospektywnych badań kohortowych opublikowane w 2015 r. dały różne wyniki. W… Czytaj więcej

Przedwczesne urodzenie się a choroby przewlekłe w dorosłości – dane ponad 2,5 mln osób ze Szwecji

Casey Crump i wsp. Prevalence of Survival Without Major Comorbidities Among Adults Born Prematurely. JAMA. 2019;322(16):1580-1588 Przedwczesne urodzenie się jest związane ze zwiększonym  ryzykiem zaburzeń kardiometabolicznych, oddechowych  i neuropsychiatrycznych w okresie dorosłości. W JAMA opublikowano pracę oceniającą częstość przeżycia bez… Czytaj więcej

Neurobiologiczna ścieżka łącząca niski status społeczno-ekonomiczne z ryzykiem sercowo-naczyniowym

Tawakol A i wsp. Stress-Associated Neurobiological Pathway Linking Socioeconomic Disparities to Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2019;73(25):3243-3255. Osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym (socioeconomic status, SES) maję większe ryzyko sercowo-naczyniowe. W piśmie JACC opublikowano pracę, która może przybliżyć biologiczne mechanizmy… Czytaj więcej