Zdrowie publiczne

Hospitalizacje z powodów „niekovidowych” w czasie pandemii – dane z Danii

Jacob Bodilsen i wsp. Hospital admission and mortality rates for non-covid diseases in Denmark during covid-19 pandemic: nationwide population based cohort study. BMJ 2021;373:n1135 W czasie kolejnych fali pandemii COVID-19 w opiece zdrowotnej  priorytetowo traktowano zakażenia koronawirusem, aby nie dopuścić…

Zdrowie sercowo-naczyniowe w młodym wieku a późniejsze rokowanie – badanie wśród 3,5 miliona Koreańczyków

Hokyou Lee i wsp. Associations of Ideal Cardiovascular Health and Its Change During Young Adulthood With Premature Cardiovascular Events. A Nationwide Cohort Study. Circulation 2021 online Po dekadach spadku śmiertelności sercowo-naczyniowej, w USA i innych krajach rozwiniętych obserwuje się odwrócenie…