Zaburzenia rytmu serca

ACE Inhibitory: nowe leczenie w migotaniu przedsionków?

Sana M. Al-Khatib – Angionensin-converting enzyme inhibitors: a new therapy for atrial fibrillation? Am Heart J 2004;147:751 W American Heart Journal ukazał się komentarz redakcyjny do opublikowanej w tym samym numerze czasopisma pracy Zamana i wsp., poświęconej zastosowaniu inhibitorów enzymu… Czytaj więcej