Zaburzenia rytmu serca

Ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego u kobiet

Christine M. Albert – Sudden Cardiac Death Risk Prediction LINK: Arch Intern Med Poprawa skuteczności pierwotnej i wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca (ChNS) spowodowała w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszenie śmiertelności. Pomimo postępu w leczeniu ChNS i wzrastającego zastosowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów wzrósł…

Przewidywanie migotania przedsionków – ważny krok w kierunku prewencji pierwotnej

Gregory M. Marcus – Predicting Incident Atrial FibrillationrnAn Important Step Toward Primary Prevention rn LINK: Arch Intern Med 2010;170:1874 Na łamach Archieves of Internal Medicine ukazał się edytorial Gregory’ego M. Marcusa poświęcony możliwościom przewidywania wystąpienia napadowego migotania przedsionków. Opracowanie narzędzi…