Zaburzenia rytmu serca

Inhibitory układu renina-angiotensyna w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków – metaanaliza

T.-J. Li i wsp – Renin-angiotensin system inhibitors for prevention of recurrent atrial fibrillation: a meta-analysis LINK: Int J Clin Pract 2013;67:536 Dane dotyczące skuteczności inhibitorów układu renina-angiotensyna (ang. renin-angiotensin system RAS) u pacjentów z migotaniem przedsionków (ang. atrial fibrillation,…

Częstość rytmu serca przy przyjęciu a wyniki leczenia szpitalnego u pacjentów z rytmem zatokowym i migotaniem przedsionków hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca

Anh L. Bui, i wsp. – Admission heart rate and in-hospital outcomes in patients hospitalized for heart failure in sinusrhythm and in atrial fibrillation LINK: Am Heart J 2013 165 567 Wyniki opublikowanych dotychczas badań wskazują na związek pomiędzy podwyższoną…

Iwabradyna w zapobieganiu nieadekwatnym wyładowaniom spowodowanym tachykardią zatokową u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Arnon Adler, Raphael Rosso, Ilana Meir, Sami Viskin – Ivabradine for the prevention of inappropriate shocks due to sinus tachycardia in patients with an implanted cardioverter defibrillator LINK: Europace 2012; online Najczęstszą przyczyną nieadekwatnych wyładowań kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) są arytmie nadkomorowe,…