Zaburzenia rytmu serca

Nowe amerykańskie wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2020; 142; suppl2: S337 (dostępny pełen tekst) W Circulation opublikowano nowe wytyczne American Heart Association  dotyczące Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO) oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia. Nowa tematyka…

ESC 2020: nagłe pozaszpitalne zatrzymanie krążenia nie zawsze takie „nagłe” – rejestr duński

Nertila Zylyftari. Contacts to the healthcare system prior to out-of-hospital cardiac arrests. ESC 2020 ePosters Nagłe pozaszpitalne zatrzymanie krążenia (NZK) to trzecia najczęstsza bezpośrednia przyczyna zgonów; przeżywa mniej niż 10% osób u których ono wystąpiło. Podczas  kongresu ESC 2020 zaprezentowano…

Arytmie nadkomorowe – nowe wytyczne ESC

Josep Brugada i wsp. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for…

Nie tylko udar. Migotanie przedsionków a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, nerkowych i zgonów: nowa meta-analiza

Ayodele Odutayom i wsp. Atrial fibrillation and risks of cardiovascular disease, renal disease, and death: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016;354:i4482 (dostępny pełen tekst) W BMI opublikowano wyniki przeglądu systematycznego i meta-analizy badań poświęconych tytułowemu zagadnieniu. Do analizy włączono 104…