Udar Mózgu

ESC 2020: leczenie hipotensyjne bardziej korzystne niż myślano? Nowa analiza Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration

BPLTTC: Can BP-Lowering Medication Help Prevent Heart Attack, Stroke Regardless of BP Levels? | ESC Congress 2020. ACC News Story Poszczególne  wytyczne postępowania w nadciśnieniu różnią się punktem odcięcia dla rozpoznania nadciśnienia (europejskie ≥ 140/90 mmHg, amerykańskie ≥ 130/80 mmHg).…

Intensywne obniżanie ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego? Wyniki badania ENCHANTED

Craig S Anderson i wsp. Intensive blood pressure reduction with intravenous thrombolysis therapy for acute ischaemic stroke (ENCHANTED): an international, randomised, open-label, blinded-endpoint, phase 3 trial. Lancet online Systolic blood pressure of more than 185 mm Hg is a contraindication…

Konsumpcja alkoholu a ryzyko zawału i udaru – dane z badania European Prospective Investigation into Cancer and nutrition cohort (EPIC-CVD)

Ricci C et al. Alcohol intake in relation to non-fatal and fatal coronary heart disease and stroke: EPIC-CVD case-cohort study. BMJ 2018;361:k934 (dostępny pełen tekst) Conclusions: Alcohol intake was inversely associated with non-fatal CHD risk but positively associated with the…