Psychiatria – inne

Postęp w badaniach nad genami podatności na uzależnienia

George R. Uhl, Qing-Rong Liu, Donna Walther, Judith Hess, and Daniel Naiman – Polysubstance AbuseVulnerability Genes: Genome Scans for Association, Using 1,004 Subjects and 1,494 Single-Nucleotide Polymorphisms Am J Hum Gen 2001; 69: 1290 Uważa się, iż ryzyko wystąpienia uzależnienia,… Czytaj więcej

Czym jest szczęśliwa starość?

Margaret von Faber i wsp. – Successful aging in the oldest old. Arch Intern Med 2001;161:2694. Postępujące starzenie się populacji zachodniej powoduje, że o problemie szczęśliwej starości mówi się coraz więcej. Wciąż jednak nie wiadomo jak rozumieć to określenie. Autorzy… Czytaj więcej