Psychiatria – inne

„Graniczne” zaburzenia osobowości są zbyt rzadko rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu

Raz Gross i wsp. – Borderline personality disorder in primary care. Arch Intern Med 2002;162:53. Graniczne zaburzenia osobowości (borderline personality disorder) to przewlekłe zaburzenia psychiczne, charakteryzujące się zwiększoną impulsywnością, labilnością emocjonalną, nietrwałością relacji interpersonalnych oraz zachowaniami samobójczymi. Częstość występowania tego… Czytaj więcej

Nienaturalne przyczyny zgonu u osób z zaburzeniami psychicznymi

Urara Hiroeh i wsp. – Death by homicide, suicide, and other unnatural causes in people with mental illness: a population-based study. Lancet 2001;358:2110. Wyniki dotychczasowych badań wskazują na znamiennie większą częstość samobójstw u osób z zaburzeniami psychicznymi w porównaniu z… Czytaj więcej

Postęp w badaniach nad genami podatności na uzależnienia

George R. Uhl, Qing-Rong Liu, Donna Walther, Judith Hess, and Daniel Naiman – Polysubstance AbuseVulnerability Genes: Genome Scans for Association, Using 1,004 Subjects and 1,494 Single-Nucleotide Polymorphisms Am J Hum Gen 2001; 69: 1290 Uważa się, iż ryzyko wystąpienia uzależnienia,… Czytaj więcej

Czym jest szczęśliwa starość?

Margaret von Faber i wsp. – Successful aging in the oldest old. Arch Intern Med 2001;161:2694. Postępujące starzenie się populacji zachodniej powoduje, że o problemie szczęśliwej starości mówi się coraz więcej. Wciąż jednak nie wiadomo jak rozumieć to określenie. Autorzy… Czytaj więcej