Psychiatria – inne

Izolacja społeczna niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów? Nowe dane

Pauline Anderson. Social Isolation Tied to Higher Risk of CV Events, Death. Medscape Podczas wirtualnego kongresu European Academy of Neurology zaprezentowano pracę poświęconą wpływowi izolacji społecznej na zdrowie. Przeprowadzona w ramach projektu „Heinz Nixdorf Recall (HNR) study” analiza objęła dane…

Neurobiologiczna ścieżka łącząca niski status społeczno-ekonomiczne z ryzykiem sercowo-naczyniowym

Tawakol A i wsp. Stress-Associated Neurobiological Pathway Linking Socioeconomic Disparities to Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2019;73(25):3243-3255. Osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym (socioeconomic status, SES) maję większe ryzyko sercowo-naczyniowe. W piśmie JACC opublikowano pracę, która może przybliżyć biologiczne mechanizmy…