Psychiatria – inne

Blisko co piaty pacjent z COVID-19 w USA otrzymał diagnozę psychiatryczną w ciągu późniejszych trzech miesięcy

Taquet M, Luciano S, Geddes JR, Harrison PJ. Bidirectional associations between covid-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 covid-19 cases in the USA. Lancet Psychiatry 2020 online Powszechnie przewidywano negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego, ale…

„Odświeżanie” znanych leków kardiologicznych – zastosowanie w psychiatrii?

Bruce Jancin. Repurposing Cardiovascular Drugs for Serious Mental Illness. Medscape Na wirtualnym kongresie European College of Neuropsychopharmacology jednym z najgorętszych tematów była możliwość ponownego wykorzystania istniejących od dawna leków sercowo-naczyniowych w terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi („odświeżanie leków”, drug repurposing).…