Psychiatria – inne

Blisko co piaty pacjent z COVID-19 w USA otrzymał diagnozę psychiatryczną w ciągu późniejszych trzech miesięcy

Taquet M, Luciano S, Geddes JR, Harrison PJ. Bidirectional associations between covid-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 covid-19 cases in the USA. Lancet Psychiatry 2020 online Powszechnie przewidywano negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego, ale…

“Odświeżanie” znanych leków kardiologicznych – zastosowanie w psychiatrii?

Bruce Jancin. Repurposing Cardiovascular Drugs for Serious Mental Illness. Medscape Na wirtualnym kongresie European College of Neuropsychopharmacology jednym z najgorętszych tematów była możliwość ponownego wykorzystania istniejących od dawna leków sercowo-naczyniowych w terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi („odświeżanie leków”, drug repurposing).…

Izolacja społeczna niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów? Nowe dane

Pauline Anderson. Social Isolation Tied to Higher Risk of CV Events, Death. Medscape Podczas wirtualnego kongresu European Academy of Neurology zaprezentowano pracę poświęconą wpływowi izolacji społecznej na zdrowie. Przeprowadzona w ramach projektu “Heinz Nixdorf Recall (HNR) study” analiza objęła dane…