Otyłość

Przełom w farmakologicznym leczeniu otyłości?

Marlene Busko. Major Breakthrough? Average 10% Weight Loss With Semaglutide. Medscape Podczas wirtualnego kongresu ObesityWeek®  zaprezentowano wyniki badania 3 fazy nad podskórnym semaglutydem (agonista GLP-1) u 611 osób (80% kobiet) z otyłością lub nadwagą, ale bez cukrzycy. Średni wiek pacjentów… Czytaj więcej