Ostre zespoły wieńcowe – leczenie – rokowanie

COVID-19 a potencjalne konsekwencje zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych

Bernhard Metzler i wsp. Decline of acute coronary syndrome admissions in Austria since the outbreak of COVID-19: the pandemic response causes cardiac collateral damage. Eur Heart J online (dostępny pełen tekst) W Austrii przeprowadzono retrospektywne badanie dotyczące rozpoznawania i leczenia…

Rozpoznawani i leczenie ostrego zawału serca u osoby bez istotnych angiograficznie zwężeń (MINOCA) – stanowisko naukowe AHA

Jacqueline E. Tamis-Holland i wsp. Contemporary Diagnosis and Management of Patients With Myocardial Infarction in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2019 online (dostępny pełen tekst ang.) Myocardial infarction in…

Jedno i wielogenowe uwarunkowania wczesnego zawału serca – porównanie, implikacje praktyczne

Amit V. Khera i wsp. Whole-Genome Sequencing to Characterize Monogenic and Polygenic Contributions in Patients Hospitalized With Early-Onset Myocardial Infarction. Circulation. 2018;139:1593–1602 (dostępny pełen tekst) Zwiększone ryzyko wczesnego zawału związane z dodatnim wywiadem rodzinnym opisano już w 1951 r. W…