Ostre zespoły wieńcowe – leczenie – rokowanie

Porównanie peryndoprylu i kaptoprylu w świeżym zawale serca

Chu-Pak Lau i wsp. – Comparison of perindopril versus captopril for treatment of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2002;89:150. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) zmniejszają śmiertelność u chorych ze świeżym zawałem serca. Problemem może okazać się jednak, występująca nawet… Czytaj więcej

Meta-analiza randomizowanych badań poświęconych prewencji incydentów naczyniowych przy pomocy leków przecipłytkowych

Antithrombotic Trialists` Collaboration. – Collaborative meta-analysis of randomized trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002;324:71. Celem meta-analizy było określenie skuteczności leków przeciwpłytkowych u chorych poważnie zagrożonych występowaniem zakrzepowo-zatorowych incydentów… Czytaj więcej