Ostre zespoły wieńcowe – etiopatogeneza

Czynniki wywołujące ostry zespół wieńcowy

R A Kloner – Can we trigger an acute coronary syndrome? Heart 2006;92:1009 Piśmiennictwo przynosi wiele informacji na temat częstszego występowania ostrych zespołów wieńcowych (OZW) w pierwszych godzinach po przebudzeniu, w okresie zimowym, w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych (trzęsienia… Czytaj więcej

Ostra infekcja zwiększa ryzyko zawału serca i udaru

Liam Smeeth i wsp – Risk of acute myocardial infarction and stroke after acute infection or vaccination N Eng J Med 2004;351:2611 W grudniowym New England Journal of Medicine ukazał się artykuł oryginalny dotyczący korelacji szczepień i infekcji z ryzykiem… Czytaj więcej

Stabilizacja blaszki miażdżycowej: wyniki badań klinicznych

Adam D. Timmis – Plaque stabilisation in acute coronary syndromes: clinical considerations Heart 2003;89:1268 W artykule poświęconym klinicznym aspektom stabilizacji blaszki miażdżycowej, Profesor Adam Timms dokonuje przeglądu informacji dotyczących możliwości farmakologicznej i interwencyjnej stabilizacji pękniętych blaszek u chorych z ostrymi… Czytaj więcej

Patofizjologia ranliwej blaszki miażdżycowej

Antoine Lafont – Basic aspects of plaque vulnerability Heart 2003;89:1262 W opublikowanym w Heart artykule przeglądowym poświęconym patofizjologii blaszek miażdżycowych, Antoine Lafont przedstawia definicję zjawiska ranliwości i opisuje cztery podstawowe przyczyny powstawania zakrzepów w tętnicach wieńcowych. Pęknięcie jest najczęstszym mechanizmem… Czytaj więcej

Pękające blaszki miażdżycowe w ostrych zespołach wieńcowych

Lee N. Graham i wsp – Plaque voulnerability, plaque rapture and acute coronary syndromes Circulation 2002;106:760 W komentarzu do pracy Rioufola i wsp, w sierpniowym numerze Circulation podsumowano wiedzę na temat charakterystyki pękających blaszek miażdżycowych w ostrych zespołach wieńcowych (ACS).… Czytaj więcej