Ostre zespoły wieńcowe – epidemiologia

O ile w dobie pandemii zmniejszyła się liczba pacjentów ze STEMI leczonych PCI w Europie – dane z największego rejestru

Giuseppe De Luca i wsp. Impact of COVID-19 Pandemic on Mechanical Reperfusion for Patients With STEMI. J Am Coll Cardiol. 2020 Nov, 76 (20) 2321–2330 (dostępny pełen tekst) W czasie pandemiiCOVID-19 pojawiają się doniesienia o zmniejszeniu liczby hospitalizacji z powodu…

COVID-19 a potencjalne konsekwencje zmniejszenia liczby hospitalizacji z powodu ostrych zespołów wieńcowych

Bernhard Metzler i wsp. Decline of acute coronary syndrome admissions in Austria since the outbreak of COVID-19: the pandemic response causes cardiac collateral damage. Eur Heart J online (dostępny pełen tekst) W Austrii przeprowadzono retrospektywne badanie dotyczące rozpoznawania i leczenia…

Rozpoznawani i leczenie ostrego zawału serca u osoby bez istotnych angiograficznie zwężeń (MINOCA) – stanowisko naukowe AHA

Jacqueline E. Tamis-Holland i wsp. Contemporary Diagnosis and Management of Patients With Myocardial Infarction in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2019 online (dostępny pełen tekst ang.) Myocardial infarction in…