Ostre incydenty wieńcowe – rozpoznanie

Rozpoznawani i leczenie ostrego zawału serca u osoby bez istotnych angiograficznie zwężeń (MINOCA) – stanowisko naukowe AHA

Jacqueline E. Tamis-Holland i wsp. Contemporary Diagnosis and Management of Patients With Myocardial Infarction in the Absence of Obstructive Coronary Artery Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2019 online (dostępny pełen tekst ang.) Myocardial infarction in…