osteoporoza

Sekwencyjna terapia osteoporozy

Karine Briot – Sequential osteoporosis treatments LINK: Joint Bone Spine 2011;78:545 Ze względu na wysoką chorobowość i związek z ryzykiem poważnych złamań kości osteoporoza stanowi ogromny problem zdrowia publicznego. W zależności od rodzaju leku i typu złamania aktualnie dostępne metody… Czytaj więcej

Nowe leki w leczeniu ostoporozy?

Tilman D Rachner i wsp – Osteoporosis: now and the future LINK: Lancet 2011;377:1276 Osteoporoza jest częstą chorobą związaną z uogólnionym zmniejszeniem gęstości kości i zaburzeniem jej mikroarchitektury, co zwiększa ryzyko złamań. Ze względu na starzenie się społeczeństw choroba ta… Czytaj więcej