onkologia

Zależność między glikemią a chorobą nowotworową

K.A. Cooney i S.B. Gruber – Hyperglycemia, obesity, and cancer risks on the horizon JAMA 2005;293:235 Ostatnio przeprowadzone badania wskazują na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów u pacjentów z cukrzycą. W komentarzu redakcyjnym opublikowanym na Journal of the American Medical Association,… Czytaj więcej

Dieta a nowotwory – aktualny stan wiedzy

Walter C. Willett – Diet and cancer. An evolving picture JAMA 2005;293:233 W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki dwóch badań nad korelacją pomiędzy składem diety a zapadalnością na nowotwory złośliwe. W prospektywnym badaniu EPIC (European Prospective Investigation… Czytaj więcej

Rak i stres psychospołeczny: często razem

H., K., van Halteren i wsp. – Cancer and psychosocial distress: frequent companion Lancet 2004;364:824 We wrześniowym numerze The Lancet van Halteren i wsp. skomentowali wyniki opublikowanego w tym roku w British Journal of Cancer kanadyjskiego projektu autorstwa L. Carlsona.… Czytaj więcej

Zanieczyszczenie powietrza a rak płuc

P. Nafstad i wsp – Lung cancer and air pollution: a 27 year follow up of 16 209 Norwegian men Thorax 2003;58:1071 Na łamach pisma Thorax przedstawiono wyniki badania oceniającego zależność pomiędzy występowaniem raka płuc a długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie… Czytaj więcej

Tomografia komputerowa całego ciała jako test przesiewowy

Michael T. Modic i Nancy Obuchowski – Whole-body CT screening for cancer and coronary disease: Does it pass the test? Clev Clin J Med 2004;71:47 W USA tomografia komputerowa całego ciała jest coraz częściej traktowana jako potencjalne uniwersalne badanie przesiewowe,… Czytaj więcej