onkologia

Rak i stres psychospołeczny: często razem

H., K., van Halteren i wsp. – Cancer and psychosocial distress: frequent companion Lancet 2004;364:824 We wrześniowym numerze The Lancet van Halteren i wsp. skomentowali wyniki opublikowanego w tym roku w British Journal of Cancer kanadyjskiego projektu autorstwa L. Carlsona.… Czytaj więcej

Zanieczyszczenie powietrza a rak płuc

P. Nafstad i wsp – Lung cancer and air pollution: a 27 year follow up of 16 209 Norwegian men Thorax 2003;58:1071 Na łamach pisma Thorax przedstawiono wyniki badania oceniającego zależność pomiędzy występowaniem raka płuc a długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie… Czytaj więcej

Tomografia komputerowa całego ciała jako test przesiewowy

Michael T. Modic i Nancy Obuchowski – Whole-body CT screening for cancer and coronary disease: Does it pass the test? Clev Clin J Med 2004;71:47 W USA tomografia komputerowa całego ciała jest coraz częściej traktowana jako potencjalne uniwersalne badanie przesiewowe,… Czytaj więcej

Otyłość zwiększa śmiertelność z powodu nowotworów złośliwych

Hans-Olov Adami i Dimitrios Trichopoulos – Obesity and mortality from cancer NEJM 2003;348:1623 Dane z doświadczeń na modelach zwierzęcych wskazują, że zmniejszenie kaloryczności diety (do 60% wartości wyjściowych) prowadzi do redukcji zapadalności na nowotwory złośliwe. Podobny wydźwięk mają badania przeprowadzone… Czytaj więcej

Wpływ diety na ryzyko choroby nowotworowej

Timothy J. Key i wsp – The effect of diet on risk of cancer Lancet 2002;360:861 Uważa się, że czynniki dietetyczne mają udział w 30% przypadków nowotworów w krajach rozwiniętych. Dieta jest drugą po paleniu papierosów przyczyną powstawania nowotworów, której… Czytaj więcej