onkologia

Blaski i cienie metod skiriningu raka jelita grubego

Hernant K. Roy, Vadim Backman i Michael J. Goldberg – Colon cancer screening. The good, the bad, and the ugly Arch Intern Med 2006;166:2177 W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania El-Seraga i wsp., którzy analizowali trendy w badaniach… Czytaj więcej

Otyłość zwiększa ryzyko zgonu z powodu nowotworu

B.C. Bordeaux, S. Bolen i D.J. Brotman – Beyond cardiovascular risk: the impact of obesity on cancer death Cleve Clin J Med 2006;73:945 W krótkim artykule przeglądowym na łamach Celveland Medical Journal, Bordeaux i wsp. omawiają problem relacji między nieprawidłową… Czytaj więcej

Rzucenie palenia a zmniejszenie ryzyka zachorowań

Carolyn M Dresler i wsp – Reversal of risk upon quitting smoking Lancet 2006;368:348 Palenie papierosów prowadzi do wielu groźnych chorób, w tym nowotworów, choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy tętnic obwodowych i przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej. W marcu b.r. odbyło się w… Czytaj więcej

Rak przełyku – przegląd aktualnej wiedzy

John C. Layke i Peter P. Lopez – Esophageal cancer: a review and update Am Fam Phys 2006;73:2187 American Family Physician proponuje ciekawy artykuł przeglądowy poświęcony rakowi przełyku. W ostatnich dwóch dekadach zapadalność na tę chorobę stopniowo wzrasta. Za niekorzystny… Czytaj więcej

Korzyści zdrowotne z regularnej aktywności fizycznej – stan wiedzy

Darren E.R. Warburton, Crystal Whitney Nicol i Shannon S.D. Bredin – Health benefits of physical activity: the evidence CMAJ 2006;174:801 W Canadian Medical Association Journal opublikowano wszechstronny przegląd badań poświęconych zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a parametrami związanymi ze stanem zdrowia.… Czytaj więcej

Kwasy tłuszczowe omega-3 nie chronią przed rakiem

Catherine H. MacLean i wsp – Effects of omega-3 fatty acids on cancer risk. A systematic review JAMA 2006;295:403 Kwasy tłuszczowe omega-3 nie odgrywają istotnej roli w profilaktyce nowotworów złośliwych, jak wynika z przeglądu systematycznego opublikowanego w Journal of the… Czytaj więcej

Statyny a ryzyko nowotworów jelita grubego

Melinda Hillmer – Do statins decrease the risk of colorectal cancer? CMAJ 2005;173:753 Na łamach Canadian Medical Association Journal Melinda Hillmer skomentowała wyniki populacyjnego badania typu przypadek-kontrola, autorstwa Poyntera i wsp., opublikowanego w New England Journal of Medicine (N Engl… Czytaj więcej

Cechy osobowości a podatność na nowotwory

Bert Garssen – No role for extroversion and neuroticism in cancer development Lancet 2005;366:872 W The Lancet opublikowano artykuł poświęcony intrygującemu zagadnieniu wpływu cech osobowości na występowanie i progresję choroby nowotworowej. Kolejne, publikowane od 30 lat prace na ten temat… Czytaj więcej