onkologia

Nikotynizm – czy zmierzamy do wyeliminowania zagrożenia zdrowotnego?

Jeffrey Willett i wsp. The Tobacco Endgame—Eradicating a Worsening Epidemic. A Joint Opinion From the American Heart Association, World Heart Federation, American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology. Circulation 2021 online W Circulation opublikowano wspólne stanowisko  wymienionych…