onkologia

Czy medycyna precyzyjna zastąpi medycynę prewencyjną?

Bruce M. Psaty i wsp. Comparison of 2 Treatment Models. Precision Medicine and Preventive Medicine. JAMA 2018;320(8):751-752 W cyklu Viewpoint w piśmie JAMA Bruce M Psaty (University of Washintgon) i wsp. omawiają różnice pomiędzy modelami medycyny precyzyjnej i prewencyjnej. Definicja… Czytaj więcej

Wydolność krążeniowo-oddechowa – definicja, znaczenie prognostyczne, jak oszacować (u pacjenta lub u siebie)

Loprinzi PD. Estimated Cardiorespiratory Fitness Assessment as a Patient Vital Sign. Mayo Clin Proc. 2018 Jul;93(7):821-823 (dostępny pełen tekst) Najbardziej obiektywnym miernikiem wydolności krążeniowo-oddechowej (cardiorespiratory fitness, CRF)  jest maksymalne pobieranie tlenu (tzw. pułap tlenowy). Określa ono maksymalną ilość tlenu, jaką… Czytaj więcej