Niewydolność serca – leczenie

Niewydolność serca – trendy epidemiologiczne wymagają zmiany strategii prewencji. Dane z UK

Faiez Zannad. Rising incidence of heart failure demands action. Lancet  2018;391:518-519 (dostępny pełen tekst) W piśmie Lancet opublikowano pracę poświęconą trendom epidemiologicznym dotyczącym niewydolności serca (NS) w Wielkiej Brytanii w latach 2002-2014. Do analizy posłużyły elektroniczne dane reprezentatywnej próby ponad…