Niewydolność serca – epidemiologia – rokowanie

Domowa opieka nad chorymi z niewydolnością serca

Simon Stewart i John D. Horowitz – Home-based intervention in congestive heart failure Circulation 2002;105:2861 Chorzy z przewlekłą niewydolnością serca wymagają intensywnej opieki i edukacji w celu poprawy jakości życia i wyników leczenia. Wykazano, że programy domowych interwencji (DI) po… Czytaj więcej

Zastępcze punkty końcowe w badaniach nad niewydolnością serca

Craig R. Lee, Kirkwood F. Adams, J Herbert Patterson. – Surrogate end points in heart failure. Ann Pharmacother 2002;36:479. Ostatecznym i najważniejszym punktem końcowym w badaniach nad niewydolnością serca jest śmiertelność, a ważnym dodatkowym liczba ponownych hospitalizacji. Często jednak w… Czytaj więcej

Czynniki bezpośrednio wywołujące zaostrzenie niewydolności serca

Ross T. Tsuyuki i wsp. – Acute precipitants of congestive heart failure exacerbations. Arch Intern Med 2001;161:2337. Niewiele wiadomo na temat czynników bezpośrednio wywołujących zaostrzenie niewydolności serca (HF), chociaż właśnie kolejne hospitalizacje z tego powodu stanowią podstawowy problem u pacjentów… Czytaj więcej