Niewydolność serca – epidemiologia – rokowanie

Niewydolność serca – trendy epidemiologiczne wymagają zmiany strategii prewencji. Dane z UK

Faiez Zannad. Rising incidence of heart failure demands action. Lancet  2018;391:518-519 (dostępny pełen tekst) W piśmie Lancet opublikowano pracę poświęconą trendom epidemiologicznym dotyczącym niewydolności serca (NS) w Wielkiej Brytanii w latach 2002-2014. Do analizy posłużyły elektroniczne dane reprezentatywnej próby ponad…

Niewydolności serca z zachowaną, pośrednią i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory: rozpowszechnienie i rokowanie – nowe dane

Carolyn S.P. Lam i wsp. Mortality associated with heart failure with preserved vs. reduced ejection fraction in a prospective international multi-ethnic cohort study. Eur Heart  J online Dane dotyczące rozpowszechnienia  niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory  (≥ 50%,…