niew

Niewydolności serca z zachowaną, pośrednią i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory: rozpowszechnienie i rokowanie – nowe dane

Carolyn S.P. Lam i wsp. Mortality associated with heart failure with preserved vs. reduced ejection fraction in a prospective international multi-ethnic cohort study. Eur Heart  J online Dane dotyczące rozpowszechnienia  niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory  (≥ 50%,…