Neurologia

Boom na kliniki przeszczepiania komórek macierzystych w USA: korzyści medyczne czy tylko finansowe?

Rita Rubin. Unproven but Profitable: The Boom in US Stem Cell Clinics. JAMA. 2018;320(14):1421-1423 (dostępny pełen tekst) Artykuł w JAMA poświęcony jest  klinikom, zajmującym się przeszczepianiem komórek macierzystych w USA. Jak pisze autorka, placówki takie można spotkać „na każdym rogu”,…