Nefropatia

Bradykinina korzystnie wpływa na czynność nerek

John D. Imig – ACE-inhibition and bradykinin-mediated renal vascular responses. EDHF involvement Hypertension 2004;43:533 J. D. Imig na łamach Hypertension komentuje wyniki najnowszych badań doświadczalnych nad wpływem zahamowania czynności enzymu konwertującego angiotensynę II (ACE) na funkcję śródbłonka naczyń w obrębie…

Czynniki ryzyka chorób nerek w ogólnej populacji

Caroline S. Fox i wsp – Predictors of new-onset kidney disease in a community-based population JAMA 2004;291:844 W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki badania Fox i wsp., którzy na podstawie wieloletniej obserwacji próbki populacji ogólnej, analizowali czynniki…