Nefropatia

Zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokerów receptora angiotensyny a zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów przewlekle dializowanych – kohortowe badanie populacyjne

Ravi R. Bajaj i wsp – Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors or Angiotensin Receptor Blockers and Cardiovascular Outcomes in Chronic Dialysis Patients: A Population-Based Cohort Study LINK: Arch Intern Med 2012;172:594 Inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEIs) oraz…