Nefropatia

Zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokerów receptora angiotensyny a zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów przewlekle dializowanych – kohortowe badanie populacyjne

Ravi R. Bajaj i wsp – Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors or Angiotensin Receptor Blockers and Cardiovascular Outcomes in Chronic Dialysis Patients: A Population-Based Cohort Study LINK: Arch Intern Med 2012;172:594 Inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEIs) oraz… Czytaj więcej

GFR na podstawie kreatyniny to za mało

M. Tonelli i B. Manns – Supplementing creatinine-based estimates of risk in chronic kidney disease LINK: JAMA. 2011;305:1593 Przyjętą praktyką ostatnich lat jest ocena wydolności nerek na podstawie odpowiednich wzorów wielkości filtracji kłębkowej (GFR) opartych na pomiarach stężenia kreatyniny. W… Czytaj więcej