Nefropatia

Renoprotekcyjny efekt działania leków blokujących oś renina-angiotensyna-aldosteron u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością nerek, nadciśnieniem tętniczym i niedokrwistością

Ta-Wei Hsu i wsp – Renoprotective Effect of Renin-Angiotensin-Aldosterone System Blockade in Patients With Predialysis Advanced Chronic Kidney Disease, Hypertension, and Anemia LINK: JAMA Intern Med. 2014;174:347 Na łamach European JAMA Internal Medicine ukazały się wyniki prospektywnego, kohortowego badania oceniającego… Czytaj więcej