Nadciśnienie tętnicze – rozpoznanie

Kiedy należy rozpoznać nadciśnienie u nastolatków?

Barry J. Materson – What defines an adolescent as having hypertension? J Hypertens 2003;21:13 W styczniowym numerze Journal of Hypetension opublikowano wyniki węgierskiego badania populacyjnego, którego celem było określenie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego u młodzieży 95 centyla. Dla populacji USA…

Wpływ pobrania krwi na ciśnienie tętnicze

Tom Marshall i wsp – A randomised controlled trial of the efect of anticipation of a blood test on blood pressure J Hum Hypertens 2002;16:621 Przed postawieniem rozpoznania nadciśnienia tętniczego Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zaleca trzykrotny pomiar ciśnienia (RR) (każdy…