Nadciśnienie tętnicze – rozpoznanie

Od koncepcji wysokiego ciśnienia jako mechanizmu kompensacyjnego do intensywnej terapii hipotensyjnej: rys historyczny i współczesna dyskusja o wartościach docelowych

Thomas F. Luscher. From ‘essential’ hypertension to intensive blood pressure lowering: the pros and cons of lower target values. Eur Heart J (2017) 38, 3258–3271 W European Heart Journal zamieszczono dwugłos w dyskusji nad wynikami badania SPRINT i obniżeniem zalecanych…

Intensywne leczenie nadciśnienia tętniczego z celem poniżej 120/80 mm Hg. Uwagi na marginesie nowych kanadyjskich wytycznych

Raj Padwal, Doreen M. Rabi, Ernesto L. Schiffrin. Recommendations for Intensive Blood Pressure Lowering in High-Risk Patients, the Canadian Viewpoint. Hypertension. 2016; 68: 3-5 (dostępny pełen tekst) Najnowsze rekomendacje Hypertension Canada 2016  zalecają m.in. rozważenia nowych docelowych wartości ciśnienia tętniczego…