Nadciśnienie tętnicze – leczenie niefarmakologiczne

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego

P. Whelton i wsp – Primary prevention of hypertension – Clinical and public health advisory from the National High Blood Pressure Education Program JAMA 2002;288:1882 W artykule przedstawiono wytyczne dotyczące pierwotnej prewencji nadciśnienia tętniczego opracowane przez zespół koordynujący prace The… Czytaj więcej

„Niespodziewane” przeżycia i „nieoczekiwane” zgony wieńcowe

Alex McConnachie i wsp. – Unwarranted survivals and anomalous deaths from coronary heart disease: prospective survey of general population. BMJ 2001;323:1487. Choroba wieńcowa jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów w krajach uprzemysłowionych. A. McConnachie i wsp. dokonali oceny podstawowych czynników… Czytaj więcej