Nadciśnienie tętnicze – leczenie niefarmakologiczne

Kongres ACC 2017 – niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia, skuteczność e-poradnictwa: badanie randomizowane

Web-Based Lifestyle Counseling Leads to 10-point Reduction in Systolic Blood Pressure. www.acc.org/latest-in-cardiology (dostępny pełen tekst) Podczas kongresu American College of Cardiology zaprezentowano wyniki badania na temat skuteczności poradnictwa w zakresie prozdrowotnego stylu życia za pośrednictwem internetu (e-Counseling) u pacjentów z… Czytaj więcej