Nadciśnienie tętnicze – leczenie niefarmakologiczne

W jakim stopniu ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 zależne jest od zaburzeń kardiometabolicznych

Meghan O’Hearn i wsp. Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis. J Am Heart Assoc.2021 online W Journal of the American Heart Association pojawiła się praca oceniająca, w jaką część …

Rozpoczęcie farmakoterapii nadciśnienia i dyslipidemii wiąże się ze zmianami stylu życia – jakimi?

Maarit J. Korhonen i wsp. Lifestyle Changes in Relation to Initiation of Antihypertensive and Lipid‐Lowering Medication: A Cohort Study. JAHA 2020;9:e014168 (dostępny pełen tekst) Fundamentem zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowych jest prozdrowotny styl życia. W ostatnich dekadach znacząco rozszerzyło się także stosowanie…