Nadciśnienie tętnicze – leczenie i rokowanie

Leczenie pierwszego rzutu w nadciśnieniu – wyniki badania ALLHAT

The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group – Major Outcomes in High-Risk Hypertensive Patients Randomized to Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor or Calcium Channel Blocker vs Diuretic. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT)… Czytaj więcej

Rokowanie w nadciśnieniu tętniczym-komentarz

Michael H. Alderman – Blood pressure measures, relative and absolute risk, and international differences J Hypertens 2002;20:1689 W artykule redakcyjnym wrześniowego numeru Journal of Hypertension omówiono znaczenie wyników włoskiego badania Brisighella Heart Study, porównywanego do badania Frimingham Heart Study, które… Czytaj więcej