Nadciśnienie tętnicze – leczenie i rokowanie

Cytochrom P 450 a metabolizm leków hipotensyjnych

David A. Flockhart i Jose E. Tanus-Santos – Implications of cytochrome P450 interactions when prescribing medication for hypertension Arch Intern Med 2002;162:405 W codziennej praktyce lekarskiej bardzo często konieczne jest zapisywanie chorym wielu leków. Zwłaszcza chorzy z nadciśnieniem tętniczym zmuszeni… Czytaj więcej

Czynniki warunkujące regularne przyjmowanie leków hipotensyjnych

Rosalie P Patel i Stephanie D Taylor – Factors affecting medication adherence in hypertensive patients. Ann Pharmacother 2002; 36:40. Regularna farmakoterapia stanowi podstawę skutecznego leczenia i zapobiegania powikłaniom nadciśnienia tętniczego. Uznanymi przyczynami niestosowania się do zaleceń lekarskich są: koszty i… Czytaj więcej

Badanie HOPE – ocena ciśnienia w 24-godzinnym monitorowaniu

Per Svensson; Ulf de Faire; Peter Sleight; Salim Yusuf; Jan Östergren – Comparative Effects of Ramipril on Ambulatory and Office Blood Pressures A HOPE Substudy W badaniu HOPE stosowanie inhibitora ACE, ramiprylu, statystycznie wiązało się ze zmniejszeniem chorobowości i śmiertelności… Czytaj więcej

Raport z badania Syst-Eur 2

Lutgarde Thijs i wsp. – How well can blood pressure be controlled? Progres report on the Systolic Hypertension in Europe Follow-up Study (Syst-Eur 2). Curr Control Trials Cardiovasc Med 2001, 2: 298-306 W 1997 r. z powodów etycznych zakończono przez… Czytaj więcej

Perindopryl z indapamidem w małych dawkach a sztywność naczyń

Roland G. Asmar i wsp. – Improvement in blood pressure, arterial stiffness and wave reflections with a very-low-dose perindopril/indapamide combination in hypertensive patients. Hypertension 2001;38:922. W ostatnim czasie podkreśla się wagę skurczowej komponenty nadciśnienia tętniczego oraz amplitudy tętna jako wyznaczników… Czytaj więcej