Nadciśnienie tętnicze – leczenie i rokowanie

ACE inhibitory/sartany a zakażenie COVID-19: stanowiska naukowe ESC i ESH

Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers This speculation about the safety of ACE-i or ARB treatment in relation to COVID-19 does not have a sound scientific basis or evidence to support it.…

Rozpoczęcie farmakoterapii nadciśnienia i dyslipidemii wiąże się ze zmianami stylu życia – jakimi?

Maarit J. Korhonen i wsp. Lifestyle Changes in Relation to Initiation of Antihypertensive and Lipid‐Lowering Medication: A Cohort Study. JAHA 2020;9:e014168 (dostępny pełen tekst) Fundamentem zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowych jest prozdrowotny styl życia. W ostatnich dekadach znacząco rozszerzyło się także stosowanie…

Złożone leki hipotensyjne w postaci 1 tabletki (SPC) włączono do Wykazu Leków Podstawowych WHO

Ivor J Benjamin i wsp. Fixed-dose combination antihypertensive medications. Lancet 2019;394:637 (dostępny pełen tekst) W lipcu 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia dodała do Wykazu Leków Podstawowych (WHO Essential Medicines List) złożone leki hipotensyjne w postaci 1 tabletki (SPCs, single-pill combinations).…

Nowe potencjalne klasy leków w nadciśnieniu

Michel Aziz i wsp. Emerging Drug Classes and Their Potential Use in Hypertension. Hypertension. 2019;74:1075–1083 (dostępny pełen tekst ang.) These include dual angiotensin II receptor-neprilysin inhibitors, soluble guanylate cyclase stimulators, nonsteroidal dihydropyridine-based mineralocorticoid receptor antagonists, as well as sodium-glucose cotransporter…

Czy statyny mają efekt hipotensyjny? Badanie z zastosowaniem 24 godz. monitorowania ciśnienia tętniczego

Spannella F i wsp. Statin therapy is associated with better ambulatory blood pressure control: a propensity score analysis. J Hypertens. 2019 online Nadciśnienie i dyslipidemia to dwa główne modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.  Kwestia, czy statyny wpływają także na wysokość ciśnienia…