Nadciśnienie tętnicze – etiopatogeneza

Czy nadciśnienie zależy tylko od naszych genów?

Friedrich C. Luft – Geneticism of essential hypertension Hypertension 2004;43:1155 W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do genetycznych podstaw powstawania i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Friedrich Luft na łamach czasopisma Hypertension przedstawia obecny stan wiedzy na temat związków między…

Coraz wyższe ciśnienie tętnicze u dzieci

Paul Muntner i wsp – Trends in blood pressure among children and adolescents JAMA 2004;291:2107 Dane patofizjologiczne wskazują, że wiele istotnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, między innymi nadwaga oraz nadciśnienie tętnicze, zaczyna rozwijać się już we wczesnym okresie życia.  Ostatnio…

Bradykinina korzystnie wpływa na czynność nerek

John D. Imig – ACE-inhibition and bradykinin-mediated renal vascular responses. EDHF involvement Hypertension 2004;43:533 J. D. Imig na łamach Hypertension komentuje wyniki najnowszych badań doświadczalnych nad wpływem zahamowania czynności enzymu konwertującego angiotensynę II (ACE) na funkcję śródbłonka naczyń w obrębie…