Nadciśnienie tętnicze – etiopatogeneza

Stan przednadciśnieniowy-kontrowersje

Aram V. Chobanian – Prehypertension revisited Hypertension 2006;48:812 W Hypertension ukazał się artykuł Chobaniana poświecony stanowi przednadciśnieniowemu. Termin ten został wprowadzony w 2003 roku przez autorów raportu JNS-7 (Seventh Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of…

Stres psychologiczny i jego wpływ na ciśnienie tętnicze – nowy czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca?

Redford B. Williams – Blood pressure reactivity to psychological stress. A new risk factor for coronary disease? Hypertension 2006;47:329 W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Hypertension Redford B. Williams zauważa, że stres psychologiczny powinien być już teraz uznany za czynnik ryzyka…

Insulina a nadciśnienie tętnicze

Ele Ferrannini – Insulin and blood pressure. Connected on a circumference? Hypertension 2005;45:347 Wyniki badań obserwacyjnych i epidemiologicznych pokazały, że osoby z opornością na insulinę obciążone są większym ryzykiem rozwoju nadciśnienia niż ogół populacji. W artykule zamieszczonym w Hypertension, Ele…