Nadciśnienie tętnicze – etiopatogeneza

Nieodpowiednia długość i jakość snu nowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego – stanowisko naukowe AHA

Marie-Pierre St-Onge i wsp. Sleep Duration and Quality: Impact on Lifestyle Behaviors and Cardiometabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2016 online (dostępny pełen tekst) W Circulation opublikowano oparte na przeglądzie piśmiennictwa stanowisko American Heart  Association…

Mała aktywność fizyczna – wspólny mianownik zaburzeń metabolicznych, nadciśnienia i złego rokowania: prospektywna ocena 1,5 miliona szwedzkich rekrutów

OCarl J. Lavie i wsp. Obesity, Fitness, Hypertension, and Prognosis Is Physical Activity the Common Denominator? JAMA Intern Med. 2016;176(2):217-218 Otyłość wywiera negatywny wpływ na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak dyslipidemia, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, a także…