Nadciśnienie tętnicze – etiopatogeneza

7 i 1/2 prostych wskaźników zdrowia. Karmienie piersią a ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet w późniejszym życiu

Jacquelyn P. Kulinski. Life’s Simple 7 1/2 for Women. Circulation. 2020;141:501–503 (dostępny pełen tekst) Organizacja American Heart Association’s (AHA) na podstawie wyników licznych badań epidemiologicznych opracowała siedem miar określających w trójstopniowej skali (zły, pośredni, doskonały) stan zdrowia sercowo-naczyniowego (Life’s… Czytaj więcej

Mała aktywność fizyczna – wspólny mianownik zaburzeń metabolicznych, nadciśnienia i złego rokowania: prospektywna ocena 1,5 miliona szwedzkich rekrutów

OCarl J. Lavie i wsp. Obesity, Fitness, Hypertension, and Prognosis Is Physical Activity the Common Denominator? JAMA Intern Med. 2016;176(2):217-218 Otyłość wywiera negatywny wpływ na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak dyslipidemia, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, a także… Czytaj więcej