Nadciśnienie tętnicze – etiopatogeneza

Mała aktywność fizyczna – wspólny mianownik zaburzeń metabolicznych, nadciśnienia i złego rokowania: prospektywna ocena 1,5 miliona szwedzkich rekrutów

OCarl J. Lavie i wsp. Obesity, Fitness, Hypertension, and Prognosis Is Physical Activity the Common Denominator? JAMA Intern Med. 2016;176(2):217-218 Otyłość wywiera negatywny wpływ na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak dyslipidemia, zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, a także… Czytaj więcej