Nadciśnienie tętnicze – epidemiologia

Nadciśnienie tętnicze w USA. Narastający problem

Larry E. Fields i wsp – The Burden of Adult Hypertension in the United States 1999 to 2000. A Rising Tide Hypertension 2004;44:398 Mimo pewnych sukcesów, jakie notuje się w ostatnich latach w wykrywaniu i leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroba ta… Czytaj więcej

Coraz wyższe ciśnienie tętnicze u dzieci

Paul Muntner i wsp – Trends in blood pressure among children and adolescents JAMA 2004;291:2107 Dane patofizjologiczne wskazują, że wiele istotnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, między innymi nadwaga oraz nadciśnienie tętnicze, zaczyna rozwijać się już we wczesnym okresie życia.  Ostatnio… Czytaj więcej

Czy poziom glikemii wpływa na wysokość ciśnienia tętniczego?

C. Invitti – Can glycaemia affect blood pressure? J Hypertens 2003;21:1265 W komentarzu redakcyjnym Journal of Hypertension przedstawiono dane dotyczące związku pomiędzy poziomem glikemii a nadciśnieniem tętniczym. Osoby z cukrzycą typu 2 lub upośledzoną tolerancją glukozy częściej chorują na nadciśnienie… Czytaj więcej

Niedostateczna kontrola nadciśnienia w chorobie wieńcowej

J. Amar, B. Chamontin, N. Genes i wsp – Why is hypertension so frequently uncontrolled in secondary prevention? J Hypertens 2003;21:1199 Prawidłowa kontrola ciśnienia krwi u osób z chorobą wieńcową przynosi istotne korzyści pod postacią zmniejszenia kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych oraz… Czytaj więcej

Nadciśnienie tętnicze w Europie i Ameryce

K. Wolf-Maier i wsp – Hypertension prevalence and blood pressure levels in 6 european countries, Canada, and the United States JAMA 2003;289:2363 Ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych jest ściśle związane z wysokością ciśnienia tętniczego. Wiadomo również, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego… Czytaj więcej

Nadciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej

B.J. Materson – High blood pressure in African American Arch Intern Med 2003;163:521 Wiele danych epidemiologicznych wskazuje na odmienności nadciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu z rasą kaukaską. U chorych rasy czarnej nadciśnienie występuje częściej, rozpoczyna się wcześniej,… Czytaj więcej