Nadciśnienie tętnicze – epidemiologia

Czy poziom glikemii wpływa na wysokość ciśnienia tętniczego?

C. Invitti – Can glycaemia affect blood pressure? J Hypertens 2003;21:1265 W komentarzu redakcyjnym Journal of Hypertension przedstawiono dane dotyczące związku pomiędzy poziomem glikemii a nadciśnieniem tętniczym. Osoby z cukrzycą typu 2 lub upośledzoną tolerancją glukozy częściej chorują na nadciśnienie… Czytaj więcej

Niedostateczna kontrola nadciśnienia w chorobie wieńcowej

J. Amar, B. Chamontin, N. Genes i wsp – Why is hypertension so frequently uncontrolled in secondary prevention? J Hypertens 2003;21:1199 Prawidłowa kontrola ciśnienia krwi u osób z chorobą wieńcową przynosi istotne korzyści pod postacią zmniejszenia kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych oraz… Czytaj więcej

Nadciśnienie tętnicze w Europie i Ameryce

K. Wolf-Maier i wsp – Hypertension prevalence and blood pressure levels in 6 european countries, Canada, and the United States JAMA 2003;289:2363 Ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych jest ściśle związane z wysokością ciśnienia tętniczego. Wiadomo również, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego… Czytaj więcej

Nadciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej

B.J. Materson – High blood pressure in African American Arch Intern Med 2003;163:521 Wiele danych epidemiologicznych wskazuje na odmienności nadciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu z rasą kaukaską. U chorych rasy czarnej nadciśnienie występuje częściej, rozpoczyna się wcześniej,… Czytaj więcej

Wspólne choroby w małżeństwie

Julia Hippisley-Cox i wsp – Married couples` risk of same disease: cross sectional study BMJ 2002;325:636 Z wcześniejszych badań wiadomo, że osoby, których małżonkowie mają nadciśnienie tętnicze, są obciążone podwyższonym ryzykiem wystąpienia tej choroby. Analogiczne wnioski pochodzą z prac nad… Czytaj więcej

Nadciśnienie a rasa

Areeg H. El-Gharbawy i wsp. – Predictors of target organ damage in hypertensive blacks and whites. Hypertension 2001;38:761 Nadciśnienie tętnicze często skojarzone jest z insulinoopornością i razem z innymi cechami (m.in. otyłość trzewna, hiperinsulinizm, dyslipidemia) tworzy tzw. zespół metaboliczny, w… Czytaj więcej