nad

Nadciśnienie tętnicze – nowe kanadyjskie wytyczne. Nadciśnienie tętnicze – nowe kanadyjskie wytyczne. Pierwsze rekomendacje uwzględniające wyniki badania SPRINT

CHEP Guidelines Task Force. Hypertension Canada’s 2016 CHEP Guidelines for Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, Prevention and Treatment of Hypertension. Canadian Journal of Cardiology online (dostępny pełen tekst) Organizacja Hypertension Canada corocznie publikuje aktualizację wytycznych dotyczących nadciśnienia. Najnowsze…