Miażdżyca tętnic obwodowych

Odkryto przyczynę progerii

Brian Vastag – Cause of progeria`s premature aging found JAMA 2003;289:2481 W drugiej połowie kwietnia br. pojawiły się jednocześnie w Science i Nature doniesienia dwóch grup badaczy z Francji i USA o przyczynie progerii (zespołu Hutchinson-Gilford), niezwykle rzadkiego schorzenia polegajacego… Czytaj więcej

Zakażenia a ryzyko miażdżycy-komentarz

Joseph B. Muhlestein, Jeffrey L. Anderson – Infectious serology and atherosclerosis. How burdensome is the risk? Circulation 2003;107:220 Uważa się, że miażdżyca stanowi następstwo aktywnego procesu zapalnego. Ze względu na bezpośredni związek czynników zakaźnych z zapaleniem, wiele badań poświęcono udziałowi… Czytaj więcej

Wpływ palenia papierosów na sztywność tętnic

A. Mahmud i J. Feely – Effect of smoking on arterial stiffness and pulse pressure amplification Hypertension 2003;41:183 Palenie papierosów jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób o etiologii miażdżycowej, aczkolwiek dokładny mechanizm wpływu palenia na przyspieszenie rozwoju procesu miażdżycowego… Czytaj więcej

Kliniczne wyzwania w leczeniu miażdżycy na przełomie stuleci.

Valentin Fuster, Roberto Corti i Juan J. Badimon – Therapeutic targets for the treatment of atherothrombosis in the new millenium – clinical frontiers in atherosclerosis research. Circ J 2002;66:783 W artykule redakcyjnym Circulation Journal, najwybitniejsi eksperci od badań eksperymentalnych i… Czytaj więcej

Wczesne rozpoznanie subklinicznej miażdżycy-komentarz

L. Swan i M.A. Gatzoulis – Early atherosclerosis – what does it means? Eur Heart J 2002;23:1317 Rozwój miażdżycy jest procesem ciągłym i wieloczynnikowym, a tworzenie się blaszek miażdżycowych obserwuje się już w pierwszej dekadzie życia. Problemem pozostaje wczesna identyfikacja… Czytaj więcej