Lekarz – pacjent

Wypełnianie zaleceń medycznych przez osoby z depresją

S. Pampallona i wsp. – Patient adherence in the treatment of depression Brit J Psychiatr 2002;180:104. Współpraca pacjenta jest jednym z najistotniejszych czynników składających się na sukces terapii. Wprowadzenie nowych leków antydepresyjnych zwiększyło wprawdzie skuteczność leczenia farmakologicznego ale nie w… Czytaj więcej

Znaczenie i promocja aktywności fizycznej u osób starszych

Robert J. Nied i Barry Franklin. – Promoting and prescribing excercise for the elderly. Am Fam Physician 2002;65:419. Wykazano, że u osób ze starszych grup wiekowych, regularny, kontrolowany wysiłek fizyczny wiąże się z poprawą w zakresie wartości ciśnienia tętniczego, kontroli… Czytaj więcej

Czynniki warunkujące regularne przyjmowanie leków hipotensyjnych

Rosalie P Patel i Stephanie D Taylor – Factors affecting medication adherence in hypertensive patients. Ann Pharmacother 2002; 36:40. Regularna farmakoterapia stanowi podstawę skutecznego leczenia i zapobiegania powikłaniom nadciśnienia tętniczego. Uznanymi przyczynami niestosowania się do zaleceń lekarskich są: koszty i… Czytaj więcej

Czym jest szczęśliwa starość?

Margaret von Faber i wsp. – Successful aging in the oldest old. Arch Intern Med 2001;161:2694. Postępujące starzenie się populacji zachodniej powoduje, że o problemie szczęśliwej starości mówi się coraz więcej. Wciąż jednak nie wiadomo jak rozumieć to określenie. Autorzy… Czytaj więcej

Rola wzajemnych relacji lekarza i pacjenta w leczeniu cukrzycy

Howard A Wolpert i Barbara J Anderson. – Management of diabetes: are doctors framing the benefits from the wrong perspective? BMJ 2001;323:994. Wiele badań klinicznych wykazało zmniejszenie częstości późnych powikłań cukrzycy w przypadku intensywnej kontroli metabolicznej. W badaniach tych zaobserwowano… Czytaj więcej

Czy kobiety i osoby starsze są pomijane przez badaczy?

Patrick Y. Lee i wsp. – Representation of elderly persons and women in published randomized trials of acute coronary syndromes JAMA 2001;286:708 Przed laty stwierdzono, że odsetek osób starszych (> 75 rż.) i kobiet, uczestniczących w badaniach nad ostrymi zespołami… Czytaj więcej