Lekarz – pacjent

Czym jest szczęśliwa starość?

Margaret von Faber i wsp. – Successful aging in the oldest old. Arch Intern Med 2001;161:2694. Postępujące starzenie się populacji zachodniej powoduje, że o problemie szczęśliwej starości mówi się coraz więcej. Wciąż jednak nie wiadomo jak rozumieć to określenie. Autorzy… Czytaj więcej

Rola wzajemnych relacji lekarza i pacjenta w leczeniu cukrzycy

Howard A Wolpert i Barbara J Anderson. – Management of diabetes: are doctors framing the benefits from the wrong perspective? BMJ 2001;323:994. Wiele badań klinicznych wykazało zmniejszenie częstości późnych powikłań cukrzycy w przypadku intensywnej kontroli metabolicznej. W badaniach tych zaobserwowano… Czytaj więcej

Czy kobiety i osoby starsze są pomijane przez badaczy?

Patrick Y. Lee i wsp. – Representation of elderly persons and women in published randomized trials of acute coronary syndromes JAMA 2001;286:708 Przed laty stwierdzono, że odsetek osób starszych (> 75 rż.) i kobiet, uczestniczących w badaniach nad ostrymi zespołami… Czytaj więcej